Micah Goodman photo

ד"ר מיכה גודמן הוא הוגה דעות ישראלי וחוקר המחשבה היהודית. גודמן עומד בראש 'עין פרת – המדרשה באלון' והוא מחברם של שלושה ספרים העוסקים בפילוסופיה יהודית וספר נוסף שיצא לאור בימים אלו. ארבעת הספרים היו לרבי מכר וזכו לקוראות ולקוראים רבים מכל מגזרי החברה הישראלית.

ב'סודותיו של מורה הנבוכים' (דביר, 2010) מציע גודמן פירוש למורה הנבוכים לרמב"ם ופענוח הסודות שטמן המחבר לקוראיו בחיבורו המופתי. 

ב'חלומו של הכוזרי' (דביר, 2012) מבאר גודמן את ספר הכוזרי ועוסק בחשיפת הקולות האוניברסליים המסתתרים מאחורי המסכה הספרותית הגדולה שיצר רבי יהודה הלוי בספרו הגדול.

ב'הנאום האחרון של משה' (דביר, 2014) משרטט גודמן את שתי המהפכות המחשבתיות שטמונות בספר דברים, האחת פוליטית והשניה תיאולוגית. שתיהן יחד הן חלון דרכו ניתן להתבונן מחדש בפילוסופיה שבמעמקי התנ"ך.

ב'מלכוד 67' (דביר, 2017) מנתח גודמן באופן פילוסופי את הרעיונות המרכזיים העומדים בבסיסה של המחלוקת הפוליטית בישראל ודרך כך מביא לפנינו את שורשו של המלכוד בו נמצאת החברה הישראלית.

'עין פרת – המדרשה באלון' היא בית מדרש גועש המיועד בעיקר לישראליות ולישראלים בתקופה שלאחר השירות הצבאי או הלאומי ובמהלך שנות העשרים של חייהם. בית המדרש מאכלס חילונים, דתיים וכל מה שביניהם, שמחפשים וסוללים יחד את דרך ההתחדשות היהודית-ישראלית.

ביוני 2014 זכה גודמן (לצד הזמר-יוצר אהוד בנאי) בפרס ליבהבר לעידוד הסובלנות הדתית, מטעם מכון שכטר למדעי היהדות.‏ גודמן חוקר במכון שלום הרטמן בירושלים, מתגורר בכפר אדומים, נשוי ואב לתאומות.