הנאום האחרון של משה כנרת | 2014

ספר דברים, הספר האחרון של התורה, מאתגר רבות מהתפיסות והרעיונות שלה. הספר, שעיקרו הוא נאום הפרידה של משה, מציג תפיסות חדשות, לעיתים מהפכניות, בשתי סוגיות: דת ופוליטיקה. 'הנאום האחרון של משה' משרטט את שתי המהפכות של משה – תפיסה חדשה של דת ותפיסה חדשה של כוח – ודרך שתי המהפכות הללו מבקש להבין את כל מה שחתרני בהגות המקראית הקדומה.