סודותיו של מורה הנבוכים דביר | 2010

יצירתו ההלכתית הגדולה של רמב"ם, 'משנה תורה', מדגימה את אומנות הסדר האינטלקטואלי. רמב"ם ניגש אל הספרות הגועשת והכאוטית של התלמוד ויצר ממנה את הסדר המופתי של היד החזקה. ב'מורה הנבוכים', לעומת זאת, יש הכל חוץ מסדר. הדיונים על סודות הנבואה, למשל, נקטעים באמצע, הרעיונות של רמב"ם על ההשגחה האלוהית מחולקים לרסיסים קטנים של מחשבות שמפוזרים לאורך כל 'מורה הנבוכים', ותפיסת האלוהות החידתית של רמב"ם מופיעה במקומות שונים של הספר – תוך סתירות בין המקומות השונים. ממבט ראשון זהו ספר כאוטי, עמוס סתירות וחסר רצף ושיטה.
כיצד יתכן שמחבר הסדר של משנה תורה, הוא מחבר הכאוס של מורה הנבוכים? ובכן, חוסר הסדר של מורה הנבוכים, הוא חוסר סדר מתוכנן היטב. מאחורי הכאוס ישנו סדר, והסדר הנסתר של מורה הנבוכים הוא גם הסוד של מורה הנבוכים. סודותיו של מורה הנבוכים' הוא מסע אל תוך הכאוס הפילוסופי של הספר, המחפש את הסודות ההגותיים שהטמין רמב"ם בספר ההגות החשוב ביותר שנכתב אי פעם במחשבה היהודית.