חילוניות ודתיות | ההתנגשות הרעיונית של המאה העשרים ואחת

המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, הבימה הציבורית לשיח יהודי ודמוקרטי, סדרת "הפרדה ושיתוף" תשע"ז.
המושב השני: חינוך משלב וחינוך מגזרי – הילכו שנים יחדיו?