הציונות כהזדמנות להתחדשות היהדות

יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל בפתח המאה ה-21