השיחה מתמוטטת | 31:45

האשליה הגדולה של המחשבה העצמאית

כשהרצל והרב קוק נפגשים | 32:34

הקרע בין הרעיונות הישראלים

הפילוסופיה מאחורי הקלעים | 35:26

העתיד שמפרק את העבר